Hledáme kolegy na pozice

Učitel pro Základní školu Heuréka

Brno, Libochovičky a Úvaly u Prahy


Otvíráme nové možnosti ve vzdělávání. Vytváříme školy, které dávají smysl dětem, rodičům i učitelům.

Základní školy Heuréka jsou moderní přátelské školy, kde s dětmi zažíváme radost z objevování a učení, rozvíjíme umění efektivně myslet, klást otázky, otevřeně komunikovat, spolupracovat s ostatními, poznávat sebe sama, pojmenovávat své pocity, vítat výzvy a radovat se ze života.

Heuréka v Úvalech u Prahy a v Brně existuje od září 2016, další školu otvíráme v září 2018 v Libochovičkách. Náš záměr je rozšířit síť smysluplných škol do dalších míst v Praze a okolí.

 

Co vám nabízíme?

 

 • Možnost učit to, co vás baví
  Hledáme takovou kombinaci učitelů, aby každý dětem předával to, co mu jde a co mu dělá radost. Nadšení se pak snadno přenáší i na děti.
 • Možnost pracovat moderními výukovými metodami
  Např. Hejného matematika, Sfumato, podpoříme vás v rozvoji zejména těchto konceptů - metody smysluplného a badatelského učení, zviditelňování myšlení, budování kultury myšlení a přebírání zodpovědnosti za své učení.
 • Pomůžeme vám postupně se zapojit do výuky
  Nejdříve budete v hodinách jako asistent pozorovat, jak metody fungují v praxi, budete studovat z dostupné literatury. Potom začnete učit v týmu se zkušenějším kolegou, se kterým můžete konzultovat své přípravy, který vám bude dělat podporu v hodině a dávat zpětnou vazbu.
 • Možnost učit menší, věkově či úrovňově smíšené skupinky dětí
  Děti dělíme do skupinek po 6-15 dětech. Mícháním různých věkových skupin vytváříme co nejpodnětnější prostředí, kde se děti učí a inspirují hlavně od sebe navzájem.
 • Podporu týmu mladých motivovaných kolegů
  Vzájemně se inspirujeme a učíme od sebe. Mluvíme, diskutujeme. Společně hledáme cesty, jak principy a hodnoty Heuréky přenášet do praxe. Přicházíme s novými návrhy a názor každého člena týmu má váhu.
 • Otevřenost a sdílení
  Sdílíme to, co se povedlo, co se daří nebo naopak, kde je potřeba se podpořit. Jsme k sobě otevření. Vytváříme bezpečný prostor, kde každý cítí jistotu, že může mluvit i o tom, co mu vadí, s čím potřebuje pomoc a společně hledáme cestu ke zlepšení.
 • Mimořádný lidský i profesní rozvoj
  Díky práci v týmu a efektivní zpětné vazbě se můžete rychle rozvíjet. Každodenně se v Heuréce děti i dospělí učí získávat nejen vědomosti a znalosti, ale také se dostávat do kontaktu sami se sebou a autenticky komunikovat.
  Rádi vám koupíme knížku ze zahraničních zdrojů nebo zajímavý kurz, který vás posune ve vaší práci. Pokud je to potřeba, zveme si do školy experty, kteří nám ušijí vzdělávací seminář na míru.
 • Prostor pro tvořivost a seberealizaci
  Díky tomu, že jsme relativně malá škola, nápady, se kterými přijdete, je možné rychle uvést do praxe a vidět výsledky.
 • Oporu ze strany zřizovatelské organizace s mnohaletými zkušenostmi ve vzdělávání – www.cfme.net, maximální podporu (v administraci i metodice)
 

Hledáme člověka, který má...
 

 • Opravdovou úctu k dětskému světu a je pro něj přirozené se od dětí učit 
 • Týmového ducha a chuť naplňovat společný cíl
 • Radost z hledání nových, neprošlapaných cest
 • Nadšení pro uvádění vizí do života
 • Ochotu měnit své pohledy a přístupy, pokud je to potřeba
 • Zkušenost práce s dětmi
 • Nejlépe pedagogické vzdělání (pro 1. stupeň)

 

Škola Heuréka je živý organismus, který tvoří děti a dospělí a který se neustále mění a vyvíjí. Je naším 100% záměrem přenést všechny principy a hodnoty do každodenní praxe. Zároveň cítíme velkou pokoru k tomu, že dokonalost nepatří do lidského světa a že vždy je a bude na čem pracovat, co měnit a vylepšovat. Hledáme ty nejlepší cesty, jak naši vizi uskutečňovat.

Pokud máte chuť žít toto dobrodružství s námi, určitě se nám ozvěte.

 

Hledáme učitele pro školu v Úvalech, Libochovičkách u Prahy a v Brně.

Termín nástupu je červen – září 2018 (dle vzájemné dohody).

Výše úvazku dohodou (plný/zkrácený úvazek).

 

 

Jak se přihlásit?

Pošlete nám váš strukturovaný životopis na mdomincova@cfme.net Prosíme, připojte svůj motivační dopis.

 

Chcete se dozvědět více o školách Heuréka?