Aktuality Úvaly

Beseda pro rodiče a zájemce o Heuréku se koná dne 10. 1. 2018

18:00 - 20:00 hodin
ZŠ Heuréka, Úvaly

Máte doma předškoláka a hledáte pro něj smysluplnou školu? Zajímá Vás koncpce školy Heuréka? Nebo se jen chcete inspirovat a seznmit s novými přístupy ve vzdělávání dětí?

Zveme vás na inspirativní besedu pro rodiče.

Přijďte si s námi popovídat o možnostech vzdělávání vašich dětí, objevit nové metody výuky a možnosti, jak rozvíjet přirozenou dětskou zvídavost. Nebudou chybět praktické informace o zápisu na 2018/19.

Zájemce prosíme o registraci zde >>

Těšíme se na Vás!

 

 

Kritéria pro přijetí žáků do 3. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2017/2018 budou do prvního ročníku ZŠ Heuréka přijaty 4 děti. V současné době má škola na MŠMT zažádáno o navýšení kapacity školy, v případě kladného vyřízení žádosti může ještě dojít k navýšení tohoto počtu.

Zápis proběhne ve dnech 3.4. a 5.4. 2017.  Konkrétní den a čas zápisu dohodněte prosím telefonicky na tel. 775 316 168 (Důvodem je zamezení zbytečně dlouhého čekání na zápis, pořadí, ve kterém se dostavíte k zápisu nehraje v rozhodování o přijetí roli.)

Do prvního ročníku ZŠ Heuréka mohou být přijaty děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2017 a nebo děti, které dosáhnou veku 6 let do 30.6.2018 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka školy na základě těchto kritérií:

-děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku).

-děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitelka školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2017. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

 

Poslechněte si rozhovor se zakladatelem Heuréky Janem Kalou na DVTV - zde >>>