S kým se u nás setkáte?

Jan Kala - zřizovatel škol Heuréka

Jan Kala je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Jan má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice – v letech 1997–2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví  nicméně již  opustil a posledních 10 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu – vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.  

Ve volném čase se věnuje svým malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice, a jako starosta rozvíjí komunitní život v malé obci, kde žije.

 

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

 

„Těší mě každodenní radost, kterou v naší škole děti zažívají.“

Pokud chcete Honzu kontaktovat, použijte e-mail: jkala@isheureka.cz.

  

Pavel Houška - ředitel brněnské Heuréky

Pavel vystudoval český jazyk a historii, učil na všech stupních klasického školství a od léta 2017 řídí brněnskou Heuréku. Prošel si manažerskými pozicemi v korporacích a založil smysluplnou firmu, která propojuje společnosti s neziskovým sektorem. Posledních deset let také lektoruje, a to se zaměřením na pozitivní psychologii, vyjednávání a empatickou komunikaci.

Ve volném čase se rád věnuje rodině ve všech různých podobách, a když to jen trochu jde, tak i badmintonu a šachům.

 

Pavla v Heuréce potkáte v kanceláři, příležitostně i ve výuce a samozřejmě na předem sjednané osobní schůzce.

 

 

"Mám radost, že můžu spoluvytvářet radostné a bezpečné místo, které děti smysluplně vzdělává."

Pokud chcete Pavla kontaktovat, použijte e-mail: phouska@isheureka.cz.

 

 Markéta Kovářová - pedagog

 V současné době Markéta dokončuje studium učitelství prvního stupně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Už dříve ale vystudovala obor sociální pedagogiky v kombinaci s učitelstvím občanské výchovy a zeměpisu na Masarykově univerzitě v Brně. Byla to pro ni tehdy celkem jasná volba, protože pomezí výchovy a vzdělávání ji velmi zajímalo, bavilo a celkově ji to k dětem vždy "táhlo". Už při studiích však cítila jisté nesrovnalosti mezi systémem klasického školství a jejím vnitřním nastavením. Po narození svých tří synů si pak byla už více než jistá, že jestli se někdy ve svém profesním životě stane učitelkou, bude to muset být v jiném prostředí. Nechtěla se vydat cestou svázanosti, přísných pravidel a nesmyslných regulí. Hledala spíše místo, kde bude možné nechat volně proudit úžasnou dětskou vynalézavost a touhu po učení, takové místo, kde bude ona sama moci využít vlastní kreativitu a naplno prožít radost z toho, že je díky dětem každý den jiný. V Heuréce dostává prostor pro všechny tyto své představy. 

A jaká jinak Markéta je? Dle slov jejích synů milá, hodná a vždy ochotná pomoct. Dle slov jejího muže úžasná ženská do nepohody, na kterou je vždy spoleh. Dle přátel pak týmový hráč, se kterým je sranda, sportovní nadšenec, rukodělný kreativec, radostný zpěvák a blázen na úklid.
 

V Heuréce potkáte Markétu v hodinách češtiny, matematiky i velké otázky. Je třídní učitelkou starších dětí.

 

 

"Jsem opravdu šťastná, že existují taková místa, jako je Heuréka, kde mohou být děti i učitelé skutečně sami sebou - bez přetvářek, lhaní, falešných póz či násilného těsnání se do předchystaných forem."

Pokud chcete Markétu kontaktovat, použijte e-mail: mkovarova@isheureka.cz.

 

Barbora Ševčíková - pedagog, provozní záležitosti

Bára vystudovala učitelství anglického jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je také speciálním pedagogem se zaměřením na výchovu a vzdělávání dětí s mentální či duševní poruchou a dětí s poruchami chování a emocí. Své obzory si rozšířila také studiem etické výchovy - výchovy k prosociálnosti, ve které našla hlavní smysl výchovy a vzdělávání ve školství.

 

Báru potkáte v hodinách angličtiny nebo v kanceláři, kde se stará o každodenní provoz školy.
 

 

"Chci pracovat s mladými osobnostmi. Pomáhat jim na jejich cestě při sebeobjevování a poznávání světa, vést je k ušlechtilým hodnotám a dodávat jim odvahu, aby nacházely důvěru v sebe i tento svět."

Pokud chcete Báru kontaktovat, použijte e-mail: bsevcikova@isheureka.cz.

 

Pavla Šoukalová - pedagog, organizační záležitosti

Pavla vystudovala divadelní management na JAMU v Brně a jak už to v jejím životě pravidelně bývá, rozhodla se pak zkusit ještě něco jiného… Nyní navštěvuje Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, kde se studuje magisterský stupeň speciální pedagogiky pro učitele. Řízením osudu se jí do cesty zapletla Heuréka a ani na chvíli toho zatím nelitovala. Pavla se s prvňáčky věnuje čtení a psaní i velké otázce, pracuje jako podpora pedagogického týmu a podílí se na chodu i propagaci školy.  

Pavla je z velké rodiny a možná i díky svým šesti neteřím a synovcům si uvědomila, že se chce i ve svém profesním životě věnovat dětem a jejich rozvoji. Snaží se nikdy nezapomínat, jaké to bylo být malý. Zajímá se o inovativní přístupy ve vzdělávání, respektující výchovu, ráda se inspiruje lidmi, kteří umí k dětem přistupovat citlivě, upřímně a s porozuměním. Mezi přáteli je známá tím, že hodně mluví, i když po dni v Heuréce si někdy i ráda pomlčí :)

 

V Heuréce Pavlu potkáte v hodinách češtiny a velké otázky nebo v kanceláři, kde se zabývá organizačními záležitostmi. Je třídní učitelkou mladších dětí.

 

„Práce v Heuréce je pro mě velmi cennou zkušeností a životním krokem. To, co zde prožívám prostřednictvím dětí i (a možná zejména) skvělého týmu, mě obohacuje jak v rovině studijní a profesní, tak i osobní. Mám radost, že vznikají podobné školy a velmi takovým iniciativám fandím!“

Pokud chcete Pavlu kontaktovat, použijte e-mail: psoukalova@isheureka.cz.

 

Martina Svobodová - pedagog

Martina vystudovala učitelství Tělesné Výchovy a Psychologie. Dveře k angličtině jí otevřelo cestování. Během studia absovovala dva pobyty v USA, jeden v Dánsku a druhý ve Velké Británii. Nyní dálkově studuje Angličtinu se zaměřením na vzdělávání. Životně pracovní zkušenosti získala několikaletým působením v mezinárodní firmě. Dětem se věnovala během studia v rámci výuky plavání a zdravotní tělesné výchovy a jako asistent učitele tělesné výchovy v Londýně. Ve volném čase ráda sleduje internetové rozhovory se zajímavými lidmi. Navštěvuje seberozvojovou encounterovou skupinu. Autentické informace o světě jí předávají její hosté z platformy Couchsurfingu. Největší vášní pro ni zůstává pohyb ve všech možných formách. Fascinuje ji myšlenka Kalokagathie.

 

Martinu potkáte v hodinách angličtiny, ale i češtiny, matematiky a tělesné výchovy.

 

 

“Nic mi není jedno. Řídím se heslem, že energie musí kolovat a proto ji do práce a do lidí okolo sebe investuji s upřímnou důvěrou. Vím, že s dětmi se mi vrátí :) ”

Pokud chcete Martinu kontaktovat, použijte e-mail: msvobodova@isheureka.cz.

 

Ondřej Kadlec - pedagog

Ondra vystudoval obor učitelství výchovy k občanství a dějepisu na Masarykově univerzitě v Brně. Po několika letech na státní škole se rozhodl změnit prostředí a našel otevřenou školu, která dává smysl – Heuréku!
Jeho velkým tématem je osobnostní a sociální rozvoj žáků v kontextu občanského vzdělávání. Můžete na něj narazit i v  projektech zaměřených na rozvoj občanských kompetencí, kde působí na lektorských a metodických pozicích. 
 
V Heuréce se s ním budete především setkávat v hodinách českého jazyka a velké otázky, ale i tělesné výchovy.
 
 
„Vzdělávání je pro mě práce i koníček, vidím v něm smysl života.“
Pokud chcete Ondru kontaktovat, použijte e-mail: okadlec@isheureka.cz.

 

Kateřina Miková - pedagog

Kateřina si po gymnáziu zvolila studium estetiky na FF MU. To ji umožnilo strávit ještě nějaký čas přemýšlením o věcech, které ji zajímaly. O umění, knihách, filozofii, o lidech i o životě.  Po ukončení bakalářského studia se rozhodla zaměřit praktičtějším – tedy učitelským směrem. Během dalšího studia potkala několik vyučujících, kteří se pro ni stali velkou inspirací. Krom jiného jí ukázali, jak zajímavě by mohla školní výuka vypadat. 

S dětmi pracovala třeba jako au pair, asistentka pedagoga či domácí učitelka.  

I po ukončení studia na Filozofické fakultě se snaží dál rozvíjet prostřednictvím kurzů.  Absolvovala např. kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení či Feuersteinovo instrumentální obohacování. V loňském roce se na univerzitu vrátila, studuje speciální pedagogiku. 

 

Káťu potkáte v hodinách češtiny, matematiky, angličtiny a tělesné výchovy.

 

„Těším se na pokroky, které budeme s dětmi společně dělat. Na jejich nápady, myšlenky i energii.“ 

 

Pokud chcete Kateřinu kontaktovat, použijte e-mail: kmikova@isheureka.cz.

 

Markéta Kudryová - vychovatelka v družině, pedagog

 

Markéta vystudovala na pedagogické fakultě v Olomouci obor učitelství Českého jazyka a literatury společně se speciální pedagogikou. Vždycky ale věděla, že nechce pracovat v běžném školství a že chce, aby ji práce bavila a naplňovala. Po studiích nějakou dobu pracovala v montessori školce, podílela se na otevření jedné z pražských Scioškol a byla asistentkou na základní škole a lektorkou ve studijním centru. V současné době pracuje také jako školní asistentka v základní škole při Fakultní nemocnici. 

V Heuréce potkáte Markétu v družině a v hodinách matematiky. 

"Po dlouhé době chodím konečně zase do práce ráda a s nadšením."

Pokud chcete Markétu kontaktovat, použijte e-mail: mkudryova@isheureka.cz.

 

Markéta Jurčiová - vychovatelka v družině, pedagog

Medailonek připravujeme.