Odpolední kluby

V rámci odpolední školní družiny (v čase cca 15:00 až 17:00) mohou žáci zdarma navštěvovat zájmové kroužky na půdě školy. Jejich skladbu tvoříme s ohledem na aktuální zájmy dětí a možnosti lektorů, se kterými spolupracujeme. V některých dnech je prostor i pro iniciativu samotných dětí, které formou vlastního "kroužku" předávají ostatním spolužákům to, čemu se samy ve volném čase rády věnují. 

V tomto pololetí jsme zařadili: angličtina pro starší děti, angličtina pro mladší děti, IT pro starší děti, IT pro mladší děti, Prototýpci, pečení, videotvorba.