Odpolední kluby

V rámci odpolední školní družiny (v čase cca 15:00 až 17:00) mohou žáci zdarma navštěvovat zájmové kroužky.

V tomto pololetí jsou to: šachy, hudební kroužek, angličtina, IT kroužek, taneční kroužek, video tvorba.