Odpolední kluby

   


Na naší škole je realizován ve spolupráci se společností Erudis, o.p.s. projekt "Dětské kluby - podpora rovných příležitostí rodičů".

Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ) z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kluby probíhají zdarma každý den v čase cca 13:30 - 17:30 a jsou dostupné všem žákům prvního stupně (i z jiných škol). V průběhu týdne se v rámci klubů děti věnují s lektory různým volnočasovým činnostem (výtvarné tvoření, deskové hry, sportovní aktivity, hudba a další). 

Pro více informací využijte kontakt bsevcikova@isheureka.cz.