Školné a zápis

Zápis do ZŠ pro školní rok 2017/18
 

Oslovila vás Heuréka? Zapište k nám svoje dítě! Stále přijímáme děti do 1.- 4. třídy. Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku (i o prázdninách).

 
 
Dokumenty: Dotazník pro rodiče ZŠ Heuréka Brno duben 2017.docx 

          Předběžná registrace ZŠ Heuréka Brno duben 2017.docx

 

Kritéria pro přijetí žáků do 2. základní školy Heuréka

Informace o zápisu pro rok 2018/19 najdete včas na tomto místě.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

-děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku).

-děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).


Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los.

 

 
Seznam přijatých uchazečů o zápis pro školní rok 2017/2018
 
Ředitelka školy rozhodla o zvýšení počtu přijímaných žáků do prvního ročníku 2. Základní školy Heuréka s.r.o. na šest.
Zároveň rozhodla na základě zveřejněných kritérií o přijetí žáků, kteří v zápisu vystupovali pod následujícími kódy:
 
2001-2017-1
2003-2017-1
2004-2017-1
2005-2017-1
2006-2017-1
2007-2017-1
 
V Brně dne 18.4.2017.

 

Školné

Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2016 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2016):

5.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

4.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

3.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

 

Nástup 2017 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2017):

6.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

 

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:30), nezahrnuje stravování a případné odpolední kroužky. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

Stravování zajišťuje Zdravý restaurant Vitalite.

 

Speciální vzdělávací potřeby:

Matka:

Otec:

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji souhlas se zpracováním všech mnou poskytnutých osobních údajů společnosti Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., IČ: 25631659, se sídlem Praha 8, Pobřežní 34, PSČ 18600 a zároveň také společnosti 2. Základní škola Heuréka se sídlem Libochovičky 7, PSČ 27342, s jejich zpracováním pro účely přijímacího řízení na 2. Základní školu Heuréka, a to na dobu tomu odpovídající. Jsem si vědom, že souhlas mohu písemným sdělením adresovaným kterékoliv z uvedených společností kdykoliv odvolat.