Školné a zápis

Zápis do 1. třídy pro
školní rok 2018/19

Stále přijímáme děti do 1. - 4. třídy. Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku (i o prázdninách).

Zápis do první třídy pro školní rok 2018/19 proběhne v prvním dubnovém týdnu. Přihlašovat se lze do pátku 30. 3. 2018.

Vyplňte prosím níže přiložený dotazník a zašlete ho na e-mail ředitele školy (phouska@isheureka.cz). Vytištěný dotazník prosím rovněž přineste s sebou na zápis.
 

Dotazník k zápisu 2018.docx

Dotazník k zápisu 2018.pdf

 

Kritéria pro přijetí žáků do 2. ZŠ Heuréka

Do prvního ročníku ZŠ Heuréka letos přijímáme 12 dětí, pokud takový počet dětí splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2018 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2019 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2018. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

Seznam přijatých žáků na školní rok 2018/19

Ředitel školy rozhodl na základě zveřejněných kritérií a v souladu se stanovenou kapacitou školy o přijetí žáků, kteří v zápisu do první třídy na školní rok 2018/19 vystupovali pod následujícími kódy:

-1-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-11-

-13-

-14-

-15-

 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:


Nástup 2018 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2018):

6.900 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.900 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.900 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)


Nástup 2017 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2017):

6.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)


Nástup 2016 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2016):

5.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

4.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

3.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:30), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

Stravování zajišťuje Zdravý restaurant Vitalite.

_________________________________________________________________________________________________

Akce, které proběhly:

2. Workshop pro rodiče

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 v 17:30, Pellicova 2c.

Prostřednictvím tohoto setkání vám povíme vše důležité, setkáte se s heurékovými dospěláky a dostanete prostor pro vaše dotazy. Zavítají mezi nás snad i rodiče stávajících Heuréčanů, kteří se s vámi rádi podělí o vlastní poznatky a dojmy a školu vám ještě více přiblíží.

Pro dětské návštěvníky bude připraven program dost blízko na to, abyste se o ně nebáli, ale dost stranou, abyste se mohli věnovat programu workshopu :)

5P pro předškoláky

Chtěli byste společně se svým předškolákem nasát atmosféru školy a vyzkoušet si, jak to u nás chodí?

Každé úterý od 20. února 2018 (tedy 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3.) vždy od 16 hodin, Pellicova 2c.

Prostřednictvím pěti setkání můžete se svým dítkem postupně projít oblastmi, které odpovídají nejdůležitějším předmětům u nás ve škole. Celého setkání se účastníte s dítětem, přítomni mohou být oba rodiče či jeden z nich. Společně můžete poznat kromě způsobu výuky i celý tým brněnské Heuréky, dle oblastí, o které se jednotliví dospěláci starají.

Program 5P pro předškoláky je zpoplatněný částkou 150 Kč/dítě za každé setkání. 

Plán všch pěti setkání:

1. Píšeme a čteme (čeština)

2. Počítáme a přemýšlíme (matematika)

3. Povídáme si anglicky (angličtina)

4. Pátráme a přemýšlíme v souvislostech (velká otázka)

5. Prozkoumáváme svět kolem nás (expedice)

_______________________________________________________________________

Seznam přijatých žáků na rok 2017/18
Ředitelka školy rozhodla o zvýšení počtu přijímaných žáků do prvního ročníku 2. Základní školy Heuréka s.r.o. na šest.
Zároveň rozhodla na základě zveřejněných kritérií o přijetí žáků, kteří v zápisu vystupovali pod následujícími kódy:
 
2001-2017-1
2003-2017-1
2004-2017-1
2005-2017-1
2006-2017-1
2007-2017-1
 
V Brně dne 18.4.2017.