Školné a zápis

Pro informace o přestupech z jiných škol nebo v případě dotazů pište na brno@zsheureka.cz
 
Výsledky zápisu do 1. třídy
pro školní rok 2019/20
 
Do první třídy pro školní rok 2019/20 
byli přijati uchazeči s přidělenými
registračními čísly:
 
004B/2019
005B/2019
006B/2019
007B/2019
008B/2019
010B/2019
011B/2019
012B/2019
014B/2019
015B/2019
016B/2019
 
Výsledek zápisu bude zveřejněn také v tištěné podobě na vstupních dveřích školy (ze schodiště v druhém patře).
 
Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.
 
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/20


Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 proběhne v prvním dubnovém týdnu 2019.

Jak zápis vypadá?

Každý předškolák a jeho rodiče budou přihlášeni na konkrétní čas, ve kterém proběhne souběžně pohovor (ředitel školy s rodiči dítěte) i hravé učení a povídání (pedagog s dítětem). 

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení k zápisu do první třídy prosím vyplňte formulář Dotazník k zápisu 2019.docx a zašlete ho (nejlépe ve formátu PDF) na adresu brno@zsheureka.cz.

My vám následně včas pošleme tabulku s jednotlivými možnými termíny a vy se zapíšete k tomu, který vám bude nejvíce vyhovovat.Workshop pro rodiče a zájemce o Heuréku

Chcete se dozvědět více o koncepci naší školy, o tom, jak se učíme a jak pracujeme u nás v Brně? Přijďte si s námi popovídat na tradiční workshop pro rodiče. Čeká nás již poslední termín, a to 25. 3. 2019.

Kapacita je nyní naplněna, přihlásit se můžete už jen jako náhradník. Vyberte si termín a zaregistrujte se zde >>


 

Kritéria pro přijetí žáků do 2. ZŠ Heuréka

Do prvního ročníku ZŠ Heuréka letos přijímáme 12 dětí, pokud takový počet splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2019 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2020 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2019. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

 Školné


Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2019 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2019):

7.600 Kč měsíčně pro 1. dítě

6.600 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

5.600 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu a kroužky (do 17:30), nezahrnuje stravování. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

Stravování zajišťuje ŠJ Novolíšeňská https://www.skolnijidelna-brno.cz/.