S kým se u nás setkáte?

 

Magda Fleková

ředitelka a učitelka

Vystudovala Fakultu humanitních studií a Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Absolvovala kurzy a semináře zaměřené na vzdělávání, nekonfliktní komunikaci a osobnostní rozvoj (Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován, Montessori pedagogika, Prožitková pedagogika, Multikulturní výchova, BodyMind Intelligence...). Absolvovala roční studijní pobyt v USA a roční stáž s mezinárodní skupinou Up With People.

Působila jako pedagog na víceletých gymnáziích, jako lektorka metodiky AJ pro studenty primární pedagogiky a budoucí učitele 2. stupně základních a středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, nárazově působila na International School of Prague.

V letech 2009-2016 vedla Rodičovské centrum Dvorek a v letech 1998-2013 byla členkou divadelní improvizační skupiny Praliny. 

 

„Chtěla bych vytvořit školu, kde budou děti i dospělí v klidném prostředí zažívat radost z objevování a poznávání světa, druhých lidí a sebe samých.

 

Lucie Tomešová

učitelka

V září 2016 skončila studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na anglický jazyk. Absolvovala několik kurzů zaměřených na vzdělávání (Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky, Moderní přístupy ve výuce jazyků). V rámci studia také absolvovala půlroční studijní pobyt v Dánsku, kde se seznámila s jinými formami výuky a práce s dětmi.

Pracovala dva roky jako učitelka v jazykové škole Rybička a účastnila se dětského tábora jazykové školy na různých pozicích. 

Ráda tančí v rytmu swingu, organizuje akce s přáteli, chodí v holinách potokem, kouká na hvězdy a jí bramborové placky se špenátem.

 

"Těší mě spoluvytvářet školu, kde si děti mohou jít za tím, co je zajímá a učit se při tom naslouchat ostatním i sobě samému."


Veronika Stará

učitelka

Na Karlově Univerzitě vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na dramatickou výchovu. Dramatika ji baví, využívá její prvky při výuce a vede odpolední kroužky. Jeden rok vedla kroužek matematiky podle profesora Hejného. Dva roky pomáhala s českým jazykem dětem s SPU. Ráda se díky literatuře a různým kurzům rozvíjí dál pedagogicky (LŠ Hejného metody) i osobnostně (Intuitivní kresba, Ženský kruh s meditacemi).

Má ráda tanec, tvoření, moře, vůni indického koření, cestování a hledání ekologických cest k udržitelnosti.

 

"Jsem šťastná, že mohu být součástí školy, ve které děti neztratí svou přirozenou radost z poznávání."

 

Sára Machová

učitelka

Po studiu výtvarné střední školy měla při ročním pobytu v Londýně možnost nahlédnout do tamního vzdělávání, což ji inspirovalo k pozdějšímu studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na UK v Praze se zaměřením na anglický jazyk. Absolvovala kurzy jako Konceptuální učení, Principy práce s žáky s OMJ, Letní školy H-mat a jiné, pracovala jako učitelka v jazykové škole.

V rámci roční zkušenosti asistentky pro žáky cizince se mimo jiné zabývala studiem kulturně nezatížených metod, a tak se její zájmy na poli vyrovnání startovních pozic pro různě znevýhodněné žáky staly její prioritou. V současné době se ji daří naplňovat například spoluprací s H-Mat, o. p. s.

Jejím záměrem je do Heuréky vnášet nejenom co nejvíce inkluzivního klimatu, ale i co největší spojení s přírodou a ekologií, které v ní vyklíčilo bezmála 12letou zkušeností ve skautském středisku.

Ve volných chvílích se ráda ztrácí. Nejčastěji v dobrých knihách, rozhovorech s blízkými lidmi a v přírodě.

 

"Přála bych si Heuréku pro všechny. Tedy tak bezpečné místo, které nabízí všem bez rozdílu zjistit co chtějí a potřebují."

 

Jan Kala

zakladatel školy Heuréka

Jan Kala je zakladatelem a ředitelem Centre for Modern Education a spolupodílí se na rozjezdu většiny větších projektů této společnosti.

Jan Kala má bohaté manažerské zkušenosti, mezi jeho veřejně známé projekty patří vznik internetového bankovnictví v České republice – v letech 1997–2000 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Expandia Banky (později eBanky – dnes součást skupiny Raiffeisen Bank). Finančnictví  nicméně již  opustil a posledních 10 let se věnuje oboru, který je mu bližší a má podle něj skutečnou hodnotu – vzdělávání se zaměřením zejména na základní a střední školství.  

Ve volném čase se věnuje svým malým synkům, se kterými se neváhá vydat na různé expedice, a jako starosta rozvíjí komunitní život v malé obci, kde žije.

V Heuréce se podílí na metodické koncepci, poskytuje zpětnou vazbu a podporu celému týmu, ale těší ho i Velké otázky, které s dětmi otevírá.

 

„Těším se na každodenní radost, kterou v naší škole budou děti zažívat.“

 

Ladislava Whitcroft

metodologická poradkyně

Vystudovala Pedagogickou fakultu UJEP a v současné době dokončuje doktorandská studia na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde zároveň vede kurz tvůrčího a inovativního myšlení pro budoucí pedagogy.  Učila děti i dospělé anglický jazyk, češtinu pro cizince, vedla kroužek čtenářských dílen a workshopy pro děti. Kromě toho školí české i zahraniční učitele (čtenářskou gramotnost, tvořivé a inovativní myšlení, využívaní ICT ve výuce, inovativní výukové metody). Jako odborná garantka pro oblast čtenářství v projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování se například podílela na tvorbě elektronické učebnice pro učitele (Čtenářství a čtenářská gramotnost) a pro žáky (Hraj si, čti a piš, pomůže ti myš). Je autorkou několika e-learningů (např. Lenka si poradí) a šéfredaktorkou webu pro žáky Šotkoviny. V rámci univerzitního výzkumu zaměřeného na výuku čtenářských strategii navštívila kanadskou provincii Ontario a USA, kde zkoumala tamní způsob výuky. Inspirativní pro ni byl i desetiletý pobyt ve Velké Británii. 

V Heuréce se podílí na tvorbě výukových materiálů a vzdělávací koncepce.

 

"Ráda bych vytvořila školu, která by byla místem plným barev, zážitků a radosti z objevování, kde se každý cítí vítán a kam každý chodí rád."

 

Markéta Tuhá

Absolvovala Pedagogickou fakultu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor  Učitelství pro 1. stupeň se specializací na výtvarnou výchovu. Od roku 2005 do roku 2013 vyučovala na 1. stupni základních škol všechny předměty teoretického i výchovného zaměření, kdy kromě pedagogické činnosti pracovala mimo jiné jako výchovný poradce, vedla zájmové kroužky (hra na flétnu, jóga pro děti, dovedné ruce, atd.) či jako instruktor lyžování.

V letech 2006-2015 absolvovala kurzy zaměřené na činnostní učení, efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ, využití interaktivní tabule ve výuce, zavádění metody CLIL do výuky, dále různá školení k problematice specifických vývojových poruch učení a chování či výuky matematiky metodou profesora Hejného.

Od roku 2012 pracuje ve společnosti Centre for Modern Education jako projektový manažer, kdy její hlavní činností je spolupráce se základními a středními školami na vzdělávacích projektech. V roce 2014-2015 pracovala jako hlavní manažer projektu OPVK Let´s speak together, kdy se podařilo na více než 60 základních školách realizovat výuku s podporou rodilých mluvčích, zavést výuku metodou CLIL či navázat spolupráci se školami v zahraničí.

 

„Jednou bych znovu chtěla učit. Ale tentokrát tak, aby to dávalo smysl mně i dětem.“

 

Radka Vlčková

Studuje Ekonomii a finance na Karlově univerzitě, kde bude příštím rokem obhajovat bakalářskou práci. Pracovala jako asistentka v reklamní agentuře, sbírala zkušenosti na brigádě ve Skotsku a na gymnáziu s přáteli dobrovolničila v organizátorském týmu studentského festivalu Náchodská prima sezóna. Je členem Police Symphony Orchestra, orchestru složeného z převážně mladých amatérských muzikantů, kde hraje na housle a zároveň se podílí na chodu orchestru. Miluje cestování, přírodu a objevování cizích koutů. Nutellu maže na chleba a kávu pije s mlékem i cukrem. 

V Heuréce má na starosti administrativní záležitosti.