Školné a zápis

Zápis pro školní rok 2018/19


Zápis pro školní rok 2018/19 do ZŠ Heuréka v Úvalech dne 26.4. 2018 je zrušen, protože kapacita školy bohužel nebyla navýšena.


Jak se registrovat k zápisu?

Vyplňte prosím Předběžnou registraci k zápisu a Dotazník pro zájemce o zápis (ke stažení níže) a zašlete nám je na emailovou adresu uvaly@zsheureka.cz nejpozději do 16.4. 2018.

Předběžná registrace k zápisu 2018.docx

Dotazník pro zájemce o zápis 2018.docx

Na základě předběžné registrace se vám ozveme zpátky a domluvíme se na přesném čase zápisu. Nebudete tak muset zbytečně dlouho čekat na zápis.
 

S sebou k zápisu budete potřebovat:

 


 

Kritéria pro přijetí žáků do 3. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2018/2019 bude do prvního ročníku ZŠ Heuréka přijato 12 dětí, přijetí těchto dětí je však podmíněno úspěšným dokončením procesu navýšení kapacity školy na MŠMT, jelikož v současné době má škola kapacitu plně využitu. V případě, že se navýšení kapacity nepodaří do dne zápisu uskutečnit, ředitelka školy zápisy zruší a případní zájemci budou moci do školy přestoupit po navýšení kapacity. Přestoupení je možné nejenom v průběhu školního roku, ale i v průběhu prázdnin.

Proto, ale i z důvodu převisu zájmu všem rodičům doporučujeme zapsat své dítě i do své spádové, případně jiné školy.

Do prvního ročníku ZŠ Heuréka mohou být přijaty děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2018 a nebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2019 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitelka školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2018. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.
 


 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2018 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2018):

7.300 Kč měsíčně pro 1. dítě

6.300 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

5.300 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

 

Nástup 2017 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2017):

6.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

 

Nástup 2016 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2016)

5.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

4.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

3.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

 

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné odpolední kroužky. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 


 

Máte-li zájem o více informací, zápis či přestup Vašeho dítěte do naší školy, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle: 775 316 168 nebo e-mailové adrese: uvaly@zsheureka.cz.