Školné a zápis

Rozhodnutí o zápisu do první třídy na školní rok 2017/18

Ředitelka školy rozhodla o zvýšení počtu přijímaných žáků do prvního ročníku 3. Základní školy Heuréka s.r.o. na 7

Zároveň rozhodla na základě zveřejněných kritérií o přijetí žáků, kteří v zápisu vystupovali pod následujícími kódy:

1241

349

341

342

3412

3411

347

 

V Úvalech dne 26.4.2017.

Magdalena Fleková, ředitelka 3. ZŠ Heuréka s.r.o.

 

Školné

Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2016 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2016):

5.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

4.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

3.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

 

Nástup 2017 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2017):

6.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

 

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné odpolední kroužky. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 

Máte-li zájem o více informací, zápis či přestup Vašeho dítěte do naší školy, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle: 775 316 168 nebo e-mailové adrese: uvaly@zsheureka.cz.