Odpolední kluby

   


Na naší škole je realizován ve spolupráci se společností Erudis, o.p.s. projekt "Dětské kluby - podpora rovných příležitostí rodičů".

Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ) z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Kluby jsou otevřené pro děti 1. – 5. třídy nejen z Heuréky, ale i z ostatních škol. Odpolední kluby jsou podporovány grantem EU, jsou tedy zdarma. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se prosím obracejte na Janu Šveňhovou, tel.: 778 704 218 nebo e-mail: jsvenhova@isheureka.cz. 

 

Rozpis klubů na rok 2018/2019:

 

Pondělí - Výtvarný lesní klub
(Klára Malá)

Čas: 15:00 – 17:00

Výtvarná činnost spojená s pobytem dětí venku, kdy se aktivity a výtvarná činnost prolínají s ročním obdobím. Postupně poznáváme okolí a zaznamenáváme změny v přírodě. Děti si tvoří vlastní deník, do kterého zapisují své zážitky a pozorování z každého týdne. Dle daného ročního období společně děláme pokusy nebo vyrábíme výrobky z přírodních materiálů.

Inspirací pro nás je Deník do divočiny a web jdeteven.cz!

 

Úterý - Flétny
(Markéta Vojteková)

Čas: 15:00 – 17:00

Základní kurz hry na zobcovou flétnu a seznámení s hudebním jazykem, který je důležitou součástí výbavy pro hru z listu. Důraz bude kladen na praktické využití získaných vědomostí a dovedností.

 

Středa - Robotika
(Jakub Rambousek)

Čas: 15:00 – 17:00

 

Čtvrtek - Kroužek Minecraftu

Čas: 15:00 – 17:00

 

Pátek - Angličtina
(Eddy Thu Htun)

Čas: 15:00 – 16:00