Školné a zápis

Zápis pro školní rok 2019/20


Jak se registrovat k zápisu?

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/20 proběhne v termínech 2. a 4. dubna 2019. Přihlásit se na konkrétní čas můžete ZDE >>>.

Zároveň prosíme o vyplnění následujícího dotazníku a zaslání na email libochovicky@zsheureka.cz nejpozději do 22.3. 2019:

Dotazník_pro_zájemce_o_zápis_2019.docx

 

S sebou k zápisu budete potřebovat:


Den pro předškoláky

14. 3. 2019, 15.30 - 17.00 hodin

Zveme vás na inspirativní setkání pro předškoláky. V ukázkové hodině si společně se svým budoucím prvňáčkem můžete vyzkoušet, jaké to vlastně je učit se v Heuréce! Budeme si také povídat, hrát, seznámíte se s naší filosofií vzdělávání a pedagogickým týmem.

Pro přihlášení či další informace pište na libochovicky@zsheureka.cz.

 


 

Kritéria pro přijetí žáků do 4. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme do prvního ročníku ZŠ Heuréka 8 dětí, pokud takový počet dětí splní stanovená kritéria.

Do první třídy lze přijmout děti, které v souladu se školským zákonem mohou zahájit povinnou školní docházku, tedy děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2019 anebo děti, které dosáhnou věku 6 let do 30.6.2020 a rodiče doloží patřičná odborná vyjádření.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitel školy na základě těchto kritérií:

  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích).

Pokud ředitel školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los. 

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2019. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí písemně doporučeným dopisem.

 

 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:


Nástup 2019 (dítě nastoupí v kalendářním roce 2019)

7.300 Kč měsíčně pro 1. dítě

6.300 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

5.300 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)

Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné náklady na expedice a školní výjezdy. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 

 


 

Máte zájem o zápis nebo přestup Vašeho dítěte do školy Heuréka?

Napište nám na libochovicky@zsheureka.cz nebo volejte +420 777 303 275.