Školné a zápis

Zápis pro školní rok 2018/19


Zápis pro školní rok 2018/19 do ZŠ Heuréka v Libochovičkách proběhl dne 24.4. 2018.


Jak se registrovat k zápisu?

Vyplňte prosím Předběžnou registraci k zápisu (ke stažení níže) a zašlete nám je na emailovou adresu libochovicky@zsheureka.cz nejpozději do 11.4. 2018.

Předběžná registrace ZŠ Heuréka Libochovičky.docx

Předběžná registrace ZŠ Heuréka Libochovičky.pdf

Na základě předběžné registrace se vám ozveme zpátky a domluvíme se na přesném čase zápisu. Nebudete tak muset zbytečně dlouho čekat na zápis. Pořadí, ve kterém se dostavíte k zápisu, nehraje v rozhodování o přijetí roli.
 

S sebou k zápisu budete potřebovat:


 

Kritéria pro přijetí žáků do 4. základní školy Heuréka

Pro školní rok 2018/2019 bude do prvního ročníku ZŠ Heuréka přijato 7 dětí. Celkem počítáme s příjetím 20 dětí do smíšené skupiny 1. - 3. třída.

Základním kritériem je dosažení věku 6 let do 31.8.2018 a celková připravenost dítěte na vstup do školy.

Při rozhodování, zda bude dítě přijato ke vzdělávání, rozhodne ředitelka školy na základě dalších kritérií tak, aby byla vytvořena harmonická skupina dětí s vyváženým poměrem dívek a chlapců.

Přednost dostanou:

  • děti, které mají v ZŠ Heuréka zaměstnaného rodiče,
  • děti, jejichž starší sourozenec je již žákem ZŠ Heuréka (chceme podpořit spolupráci školy a rodiny a zároveň minimalizovat rodinám nároky na logistiku),
  • děti rodičů, s nimiž se nejvíce shodneme na základních metodách a principech fungování ZŠ Heuréka (sladění hodnot rodiny a školy považujeme za základní předpoklad zdravého plnohodnotného rozvoje dítěte v obou prostředích),
  • děti, které jsou tělesně, duševně, rozumově, sociálně, citově a pracovně připraveny na vstup do školy.

Pokud ředitelka školy nebude moci na základě výše uvedených kritérií rozhodnout (dojde ke shodnému naplnění kritérií), rozhodne los.

Výsledek zápisu bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději 30.4. 2018.

Nepřijatí uchazeči obdrží informaci písemně doporučeným dopisem.

 

 

Školné


Výše školného je stanovena následovně:

Nástup 2018 (dítě nastoupilo v kalendářním roce 2018)

6.500 Kč měsíčně pro 1. dítě

5.500 Kč měsíčně pro sourozence (2. dítě ve škole)

4.500 Kč měsíčně pro každého dalšího sourozence (3. a další dítě ve škole)


Uvedená částka zahrnuje také odpolední družinu (do 17:00), nezahrnuje stravování a případné odpolední kroužky. Školné se platí 10 měsíců ročně (září až červen).

 


 

Máte zájem o zápis nebo přestup Vašeho dítěte do školy Heuréka?

Napište nám na libochovicky@zsheureka.cz nebo volejte +420 234 705 530.